EN RIGTIG GOD NYHED

Klubben (SFO 2) fortsætter næste skoleår

Takket være en stor indsats for skolebestyrelsen er det efter den sidste høringsrunde vedr. SFO 2 blevet økonomisk muligt for os at lave en ny aftale med Smilehullet om at at lave klub for 4.-6. kl.
Vi er virkelig glade for, at vi i Hjordkær kan opretteholde et godt fritidstilbud i byen, og vi regner med at mange forældre er det samme. Derfor håber vi på ligeså god opbakning til klubben, som vi har nu.

Åbningstiderne bliver som nu:
Mandag 15.00-17.00
Tirsdag 14.00-17.00
Onsdag 15.00-17.00
Torsdag 15.00-20.00
Fredag 14.00-16.00

Prisen er 350,- kr. pr. md. (i 11 måneder) (under forudsætning af byrådets godkendelse), og der er mulighed for søskenderabat.
Pladsanvisningen har været nødt til at melde alle ud af klubben. Derfor er det vigtigt, at I genindmelder jeres børn. Det kan dog ikke gøres endnu.
I får besked,så snart, der er åbent for indmelding via pladsanvisningen.

mvh
Lene Krabbe

Indlejret objekt

 • ikon
  Lene Krabbe den 03-07-2015
  SOMMERNYT 

  Kære forældre og elever!
  Så er det gamle skoleår forbi, og vi vender næsen mod et nyt. Skoleskemaerne er lagt ud, og feriestemningen holder sit indtog.

  Nogle af jer har sikkert allerede kigget skemaet igennem og stødt på "t/f" og undret jer over, hvad det betyder. I undrer jer sikkert også over, at der ikke står lektiecafé mere.
  Det er sådan, at fra det nye skoleår er lektihjælpen ikke frivillig længere. Af den grund har vi valgt at gå anderledes til værks i år: I stedet for lektiecafé indfører vi "træning og fordybelse", som benævnes t/f. Vi har delt denne tid ud til faglærerene i dansk, matematik og engelsk i indskolingen og på mellemtrinnet og dansk-, matematik- engelsk- og tysklærerne i udskolingen.
  Det betyder også, at vi i indskoling og på mellemtrinnet ikke har lektier. Det vi forventer, eleverne gør hjemme er læsning - ikke andet. De har jo en arbejdsuge på 30-33 timer!!

  I udskolingen KAN der være hjemmearbejde i forbindelse med f.eks. afleveringer og læseopgaver, ellers er det vores forventning, at de bruger t/f-timerne til de opgaver, som de skal lave individuelt.

  I udskolingen har vi et nyt tiltag. Vi indfører "spot-kurser", der er emner/intensive kurser, som kører 2 timer ugentlig i perioder á 4 uger. Det handler om både naturfag, humanistiske og kultur/kreative fag/emner.

  Vi er igennem skolereformens år 1, og vi er kommet godt og positivt fra start. Vi har evalueret årets arbejde og fundet ud af, hvordan vi kan gøre noget anderledes og bedre.

  Det vil vi - Lars Rasmussen og jeg - gerne fortælle jer om på et fyraftensmøde onsdag d. 19.08. kl. 17.00 - ca. 18.00. Så sæt allerede nu X i kalenderen.

  Endnu et X kan I sætte ved d. 01.09., hvor vi prøver noget nyt og holder alle klasseforældremøder samme dag. Det er lagt sådan, fordi vi også har hyret en meget inspirerende fordragsholder, Rasmus Alenkær, som med garanti vil fortælle noget, som både forældre og pædagogisk personale kan bruge til noget.
  Hvordan vi lige får strikket planen for denne aften sammen, hører I nærmere om efter sommerferien.

  Mange tak for jeres engagement og samarbejde i den gamle skoleår - vi ser frem til det nye!

  Husk at første skoledag er mandag d. 10. august kl. 8.00 for 2.-9. kl., og 0. kl. møder først torsdag d. 13. august.

  mvh
  Lene Krabbe

   
 • ikon
  Lene Krabbe den 26-06-2015
  SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING

  Den "nye" skolebestyrelse har nu fungeret et år. Det er en aktiv bestyrelse med masser af gode ideer til skolen og visioner for fremtiden.
  Læs formandens beretning i vedhæftede dokument.
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen